Zabezpieczenie antyspamowe *


Zabezpieczenie antyspamowe *


Przyjazne otoczenie dla prowadzenia biznesu, geograficzne położenie oraz członkostwo w Unii Europejskiej sprzyjają cudzoziemcom rozpoczynającym działalność gospodarczą w Polsce. Równocześnie wielu rodzimych przedsiębiorców szuka szansy na dobrą inwestycję i prowadzi interesy z obywatelami państw położonych poza unijnymi granicami. Polska gospodarka, dość słusznie zresztą, jest postrzegana jako okno na europejskie rynki i trampolina do dalszej ekspansji.

Często po udanych nieformalnych negocjacjach i uzgodnieniu głównych zasad współpracy, pojawia się wątpliwość, w jaki sposób obywatele innych państw mogą otworzyć biznes w Polsce. Jeżeli zainteresowany obcokrajowiec jest obywatelem kraju, który należy do europejskiej rodziny, wówczas może wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy i zadanie okazuje się łatwe i przyjemne.

Problemy pojawiają się w sytuacji, gdy potencjalny inwestor jest obywatelem kraju nieuprzywilejowanego w relacjach z EU (np. Indie, Chiny). Solidnego przemyślenia będzie wówczas wymagać strategia wyboru rodzaju formy prawnej, w jakiej przedsiębiorca zamierza prowadzić biznes. Utrudnienia wynikają także z Ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 roku, rozróżniającej cudzoziemców na takich, którzy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy, oraz takich, którzy podlegają pewnym ograniczeniom.

Dodatkowo potencjalny przedsiębiorca powinien upewnić się, czy z krajem, z jakiego pochodzi cudzoziemiec, nie obowiązuje umowa międzynarodowa, wprowadzająca dodatkowe ograniczenia lub uprawnienia. Możliwych scenariuszy do przeanalizowania życie z pewnością napisze jeszcze co najmniej kilka.

Jeżeli obcokrajowcy należą do którejkolwiek z kategorii osób uprzywilejowanych w zakresie rozpoczęcia biznesu (m.in.: posiadają w Rzeczypospolitej zezwolenie na osiedlenie się, status uchodźcy, są członkami rodziny małżonka obywatela UE, posiadają Kartę Polaka etc.), mogą wówczas podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium RP na takich samych zasadach jak obywatele polscy, dowolnie konfigurując swój biznes i oczekując szybkiego sukcesu.

W przypadku, gdy obywatela państwa obcego nie dotyczy żadna z preferencyjnych sytuacji, to może on podejmować i wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej. To oznacza, że cudzoziemiec może przystępować do takich spółek oraz obejmować bądź nabywać udziały lub akcje. Nie może natomiast prowadzić indywidualnej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG oraz prowadzić biznesu w formie spółek cywilnych, jawnych lub partnerskich.

Utworzenie spółki dla cudzoziemca, z punktu widzenia logistyki i formalizmów prawnych, jest przedsięwzięciem względnie prostym. Wybrane rozwiązania i sposób działania cudzoziemców może zostać poddany kontroli przez wiele instytucji. Straż Graniczna często odwiedza osoby z zagranicy i  sprawdza, czy cudzoziemiec wykonuje pracę na terenie Polski, a jeśli tak, to czy jest ona zgodna z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kontrole mają swoje uzasadnienie, ponieważ polskie spółki z o.o. można łatwo wykorzystać jako nielegalne wehikuły do zdobywania pozwoleń na pracę i uzyskania dostępu do rynku EU przez cudzoziemców.

Cudzoziemcy w Polsce najczęściej wybierają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Polscy przedsiębiorcy, także najchętniej decydują się właśnie na taką formę prawną działalności. Można powiedzieć, że Polacy i cudzoziemcy idą ramię w ramię i mają wspólną płaszczyznę porozumienia. Przynajmniej na polu spółek prawa handlowego.

Tekst: Wojciech Stachowicz-Szczepanik, radca prawny

Partner merytoryczny „Made in Świętokrzyskie”:

Bartocha Stachowicz-Szczepanik i Wspólnicy
Kancelaria prawna
ul. Warszawska 21/48, Kielce
www.kbss.pl

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close